YEŞİL BİNA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ABD ‘ de LEED; İngiltere’de BREEAM ; Almanya’da; DGNB ; Japonya’da; CASBEE ve Avusturalya’ da; GREENSTAR;  Olarak adlandırılan Uluslararası Yeşil Sertifika Sistemlerinin bir benzeri, 2022 Yılı itibariyle Ülkemizde de YES-TR Sertifikası olarak Ulusal Sistemimize dahil edilmiştir.
Ulusal olarak hazırlanan YES-TR sistemi diğer Uluslararası Yeşil Sertifika Sistemleri ile benzer yapıdadır.  Yapılacak olan başvurular ise sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yeşil Sertifika Uzmanlarının (YESU) aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş binadır. Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belge ise Yeşil Sertifikadır.
 YES-TR BİNA
  • Su ve Atık Yönetimi (SAY)
  • Bina İnovasyonu (İNO)
  • Bütünleşik Bina Tasarımı, Yapım ve Yönetimi (BBT)
  • Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YMD)
  • İç Ortam Kalitesi (İOK)
  • Enerji Kullanım ve Verimliliği (EKV)
 PROJE ADIMLARI:
  1. Binanın veya yerleşmenin değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre plan, proje ve inşa süreçlerinde sadece bina veya yerleşme sahibine danışmanlık yapmak.
  2. Bina veya yerleşme ile ilgili bilgi ve belgeleri değerlendirme kuruluşuna sunmak.
  3. Bina veya yerleşme sahibi adına başvuru ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
  4. ç) Değerlendirme kuruluşuna sunacağı bilgi ve belgelerin teminini sağlamak.

..

..

İletişim İçin Tıklayınız

..