PROJE UYGULAMA VE TAAHHÜT HİZMETLERİ

Taahhüt Hizmetleri

Firmamız, inşaat ve taahhüt hizmetlerinde; projelendirmeden yapım aşamasına kadar, malzeme seçimi ve uygulamada kaliteden ödün vermemektedir. Yapımını sürdürdüğümüz ve tamamladığımız yapılar bunun en açık örneğidir. Firmamız ayrıca, profesyonel teknik kadrosu ile, kendi inşaatlarınızın şantiye takibini de yürütmektedir. Bu konuda koşulsuz müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulmaktadır.

İnşaat taahhüdü: Gerek resmi ve gerekse özel sektör yatırımcı kuruluşlarının hazırlattığı projelere dayalı olarak çeşitli usullerle ihale edilen işlerin inşaat taahhüt hizmetlerini yüklenebilmektedir.

Proje İnşaat taahhüdü: Yatırımcı kuruluşların talebine göre yatırım sahasının etüdü, proje ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve yatırımcı tarafından tercih edilen alternatifin projelendirilerek inşaat işleriyle birlikte yüklenilmesi sürecini kapsamaktadır.

Anahtar Teslim İnşaat taahhüdü: Bu yöntemle söz konusu yatırımın fizibilitesi, projelendirilmesi, inşaat işleri yanında ayrıca teçhizatı ve tefrişatı ile birlikte işletmeye alınması dahil her türlü mühendislik ve işletmecilik hizmetlerinin yüklenilmesi söz konusudur.

Proje Sözleşmesi Hazırlama

Proje Sözleşmesi nedir?

Bir proje sözleşmesi, her iki tarafın yükümlülüklerini, görevlerini ve beklentilerini ana hatlarıyla belirten bir proje üzerinde çalışacak olan iki taraf arasındaki yasal bir anlaşmadır. Dışarıdan bir şirketle yeni bir işe başlarken bir proje sözleşmesinin olması zorunludur.

Proje sözleşmeleri genellikle zaman çizelgeleri, ücretler, teslimatlar, anlaşmazlıkların çözümü ve daha fazlası hakkında bilgi içerir. İyi hazırlanmış bir anlaşma, her iki tarafın da başarılı bir projeye katkıda bulunmak için beklentileri ve görevleri konusunda tam şeffaflığa sahip olmasını sağlayacaktır.

Proje Sözleşmelerinde Ortak Bölümler

Aşağıda, Proje Sözleşmelerinde yer alan ortak bölümlerin bir listesi bulunmaktadır. Bu bölümler, keşfetmeniz için aşağıdaki örnek sözleşmeyle bağlantılıdır.

 • İş
 • Sözleşme belgeleri
 • Toplam
 • Yüklenici Ücreti
 • İşin Maliyeti
 • Geri Ödenmeyecek Maliyetler
 • Finansman Düzenlemeleri
 • Ödeme
 • Sözleşme Süreleri
 • Değişiklikler
 • Site İncelemesi
 • Hasar Talepleri
 • Gecikme
 • Yüklenicinin Ödeme Yükümlülükleri
 • haciz
 • Garanti
 • Arızalı Çalışma
 • Temizlemek
 • Sayfa girişi
 • İzinler ve Denetimler
 • As-Built Çizimler
 • Mal Sahibinin İnşaat ve Müstakil Sözleşmeleri
 • Güvenlik ve Çevre
 • Kanunlara Uyum
 • Bağımsız şirket
 • Taşeronluk
 • Atama
 • Estetik
 • kasıtlı olarak atlanmış
 • Çizimlerin ve Spesifikasyonların Mülkiyeti
 • Tazminat
 • Sorumluluğun Sınırlandırılması
 • Unvan ve Kayıp Riski
 • Yüklenicinin Sigorta Yükümlülükleri
 • Mal Sahibinin Sigorta Yükümlülükleri
 • Sahibinin Ödeme Yapamaması
 • Fesih ve İptal
 • Mücbir Sebep
 • münhasırlık
 • Tartışmalı karar
 • Geçerli Kanun; Forumu; Avukat Ücretleri

..