MALİYET YÖNETİMİ

İşletmeler tarafında maliyetler firmanın büyümesi için önemli bir faktördür. Maliyet yönetiminin doğru bir şekilde yapılmaması firma için acı sonuçlar doğurabilecek kadar riskli ve üzerinde durulması gereken bir yönetim biçimi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Bir firmada maliyetlerin düşürülmesi için kullanılacak yöntemler ve gösterilecek kararlılık firmanın karlarını ve giderlerini maksimum seviyede optimize etmesini sağlar. Maliyetler işletmeler için iki gruba ayırılabilir, bunlar firmanın olağan maliyetleri ve hesapta olmayan ekstra maliyetler olarak sınıflandırılabilir.

DETAM PROJE MANEGEMET, bünyesindeki maliyet uzmanları (Emeli Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Akademik Uzmanlar) ile işletmelerin, hesapta olmayan ve ekstra çıkan maliyetleri ile  özel olarak ilgilenmektedir.