KALİTE YÖNETİMİ

Kalite, insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da bir kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı “Toplam Kalite Yönetimi” dir.  Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşık yüz yıllık bir süreyi kapsamaktadır.

Kalite Yönetimi uygulamalarıyla kurum ve kuruluşların verimlilik ve etkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda bir işletmenin/kurumun çeşitli bölümlerinin kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla harcadıkları çabaların birleştirilip eşgüdümü sağlanır.

Bunların yanında, Kalite yönetimi bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin tutarlı olmasını sağlar. Dört ana bileşeni vardır: kalite planlama, kalite güvencesi, kalite kontrolü ve kalite iyileştirme. Kalite yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarmanın yollarına da odaklanır

Küçük ve sürekli iyileştirmeler ile süreç geliştirme Toplam Kalite Yönetimi’nin temel unsurudur. Bu yaklaşımda, “Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al” olarak bilinen “PÜKO” metodolojisi bütün süreçlere uygulanır.

DETAM PROJE MANEGEMET;       ISO  Olarak adlandırılan Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde İşletme ve Kuruluşlara Entegre Yönetim Sistemleri konusunda Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

..