YEŞİL YERLEŞME DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Ulusal olarak hazırlanan YES-TR sistemi uluslararası bilinen LEED (ABD), BREEAM (İngiltere), DGNB (Almanya), CASBEE (Japonya) ve GREENSTAR (Avustralya) Yeşil Sertifika Sistemleri ile benzer yapıdadır.
Yapılacak olan başvurular ise sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yeşil Sertifika Uzmanlarının (YESU) aracılığı ile sağlanmaktadır.
Yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım, atık ve atık suların bertarafını kapsayan yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu, düşük emisyonlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren içerisinde binalar ile yaşamın sürdürülebilmesi için gereken alt ve üst yapıyı içeren yerleşmeyi ifade eder. Değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmeye verilen belge ise Yeşil Sertifikadır.
YES-TR YERLEŞME
 • Bölgesel Öncelik Profili (BOL)
 • Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Ekoloji ve Afet Yönetimi (AKE)
 • Ulaşım ve Hareketlilik (UHA)
 • Kentsel Tasarım (KET)
 • Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik (SES)
 • Yerleşme İnovasyonu (İNO)
PROJE ADIMLARI: 
 1. Binanın veya yerleşmenin değerlendirme kılavuzunda belirtilen kriterlere göre plan, proje ve
 2. Inşa süreçlerinde sadece bina veya yerleşme sahibine danışmanlık yapmak.
 3. Bina veya yerleşme ile ilgili bilgi ve belgeleri değerlendirme kuruluşuna sunmak.
 4. Bina veya yerleşme sahibi adına başvuru ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
 5. Değerlendirme kuruluşuna sunacağı bilgi ve belgelerin teminini sağlamak.


YES-TR Sertifikasyon Danışlar Hizmetlerini Yürüten Uzmanlarımız

Abdullah DÜZEN İnşaat Müh./Mimar

İbrahim OĞUR İçmimar

..

İletişim İçin Tıklayınız

..