DİSİPLİNLER ARASI TASARIM YÖNETİMİ

Mimari tasarım, mimarlık ile mühendislik alanları bağlamında disiplinler arası ekip çalışmasıdır. Günümüzde büyük alanlı, farklı teknolojiler içeren ve karmaşık işlevli yapıların tasarlanmasında, çeşitli disiplinlerden uzman kişilerin bilgi girişine gereksinim duyulmaktadır. Mimarlık-mühendislik tasarım sürecinin dijital ortamlarda yapılmaya başlanmasından dolayı, mimar ve çeşitli disiplinlerdeki mühendislerin bilgi alışveriş şekli de değişikliğe uğramıştır.

Geleneksel yöntemlerle çalışılan dönemlerde avan mimari tasarım aşamasından sonra devreye girebilen mühendislik alanları, dijital teknolojilerin hızlı, kolay, iletişim olanakları sayesinde mimari tasarım sürecinin başından itibaren tasarımın içinde mimarlar ile birlikte zaman ve mekâna bağlı kalınmadan, eşzamanlı yer alabilmektedir. DETAM PROJE MANEGEMET; Mimar, mühendis, peyzaj ve iç mimarlık gibi disiplinler arası ilişkilerde dijital – senkronize tasarım olanaklarını bir bütün olarak yönetmektedir.