BİR BAKIŞTA DETAM PROJE MANEGEMET

DETAM PROJE MANEGEMET”; 1996 Yılından bu yana, Uluslararası alanda var olanDETAM GRUP çatısı altında, tarafsızlık ilkesiyle; 3. Göz Bağımsız Denetim ve müşavirlik hizmeti veren Mimarlık ve Mühendislik firmasıdır. “

DETAM PROJE MANEGEMET

Binalar;(Konut, Ticari, Spor / Eğlence, Eğitim, Sağlık, Kamu, Endüstri ve Ulaştırma)

Su ve Çevre (Hidrolik Yapılar; Su Temini, Depolama, Dağıtım ve Arıtma Sistemleri; Atık su Yok etme ve Arıtma Sistemleri; Çevre Koruma ve Restorasyon Sistemleri; Atık Yönetim Sistemleri; Mekânsal Planlama / Kentsel Gelişim)

Ulaştırma;  (Karayolları; Raylı Sistemler; Kentsel Toplu Taşıma Sistemleri; Köprüler ve Viyadükler; Tüneller; Havaalanları; Limanlar ve Deniz Yapıları),

Faaliyet alanlarında sunduğu

 • Mimari ve Mühendislik Hizmetleri(Mimarlık; Kentsel ve Kırsal Planlama; İnşaat Mühendisliği; Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Doğrulama),
 • Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri(Master Planlar ve Fizibilite Etütleri; Çevresel Etki Değerlendirme; Ulaşım ve Trafik Planlama ve Tasarımı;
 • Mimari ve Mühendislik Tasarımı;
 • Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması;
 • Durum Tespiti, Tetkiki, Analizi ve Değerlendirmesi;
 • Finansal ve Ekonomik Hizmetler) ile Proje Uygulama Hizmetleri(Tasarım ve Arayüz Yönetimi;
 • Program / Proje Yönetimi;
 • İnşaat ve Saha Kontrollüğü ve Yönetimi;
 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği)

İle mühendislik ve müşavirlik arenasında işverenleri, ortakları, tecrübeli ve dinamik çalışanları ve alt yüklenicileri ile SAYGI, GÜVEN ve ETİĞE dayalı köklü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek haklı bir isim yapmıştır.

Türkiye’de ve uluslararası platformda pek çok önemli projede imzası bulunan DETAM PROJE MANEGEMET; geniş bilgi ve tecrübesiyle üstlendiği projelerinde

 • EKONOMİK / MALİYET/ETKİN,
 • MODERN,
 • EMNİYETLİ,
 • ESTETİK,
 • ÇEVREYE DUYARLI,
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR,
 • SON KULLANICILARI DÜŞÜNEN YARATICI VE ETKİN

Çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yenilikçi çalışanlarıyla sürekli daha iyisini aramayı, entelektüel sermayesini sürekli olarak geliştirmeyi, rekabet gücünü sürekli olarak yükseltmeyi ve sürekli olarak gelişmeyi politika olarak benimsemiştir.

DETAM PROJE MANEGEMET, farklı disiplinlerde uzmanlık ve tecrübe sahibi 500’ü aşkın profesyonel teknik personel istihdam etmektedir:

 • Mimarlar,
 • İç Mimarlar
 • Şehir ve Bölge Plancıları,
 • Peyzaj Mimarları,
 • İnşaat Mühendisleri (Yapı, Deprem, Geoteknik, Ulaştırma / Trafik ve Hidrolik Mühendisliği konularında uzmanlık sahibi),
 • Geometrik Mühendisleri,
 • Jeoloji Mühendisleri,
 • Jeofizik Mühendisleri,
 • Maden Mühendisleri,
 • Çevre Mühendisleri,
 • Elektrik / Elektronik Mühendisleri,
 • Makine Mühendisleri,
 • Ekonomistler ve
 • Finansal Analiz Uzmanları.
 • Hukukçular
 • İş Güvenliği Mühendisleri

Dünyanın önde gelen mühendislik yazılımlarına sahip olan DETAM PROJE MANEGEMET, ayrıca kendi bünyesinde geliştirdiği KYC Patentli yazılımları da kullanmaktadır.

Gücünü, işverenlerinin kendisine duyduğu güvenden ve sunduğu hizmetlerde “Kaliteyi tanımlamaktaki lider yaklaşımından alan DETAM PROJE MANEGEMET, aldığı ISO 9001:2015 kalite belgesi ile bunu belgelemiştir.

Bugüne kadar üstlenmiş olduğu tüm projeleri başarı ile zamanında ve işverenlerinin takdirini kazanarak tamamlayan DETAM PROJE MANEGEMET,  bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük ve önemli projelerde hizmet sunmak, proje paydaşlarına memnuniyet ve katma değer yaratarak başarılarını sürdürmek, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil etmek ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacındadır.