Detam Proje Manegemet

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

DETAM PROJE MANEGEMET Üst Yönetimi, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar:

  • DETAM PROJE MANEGEMET, çalışanlarının ve ilgili diğer tarafların yaralanmasının, sağlığının bozulmasının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gereken her türlü önlemi alır.
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak için, İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,
  • Yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uygun hareket eder,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için çalışır.
  • Çalışanlarının, İSGYS’ in geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik katılımlarını sağlamak, onların görüş ve önerilerini almak için gerekli faaliyetleri yürütür.