Bilindiği üzere;

Dünya Bankası Grubu, borçluların/müşterilerin ÇSG Yönergelerinin ilgili düzeylerini veya önlemlerini uygulamalarını şart koşmaktadır. Buna dayalı olarak da Proje uygulamasının gerçekleştirileceği Ev sahibi ülke ÇSG Yönergelerine ilişkin düzenlemeler önem arz etmektedir. Eğer bu düzenlemeler EHS Kılavuzlarında yer alan önlemlerden farklı ise, bu uygulamalarından en katısı hangisi ise onun proje uygulanmasında tatbik edilmesi gerekmektedir.

Dünya Bankası Grubunun Kılavuz olarak ele aldığına Genel EHS Yönergeleri, potansiyel olarak tüm endüstri sektörleri için geçerli olan, kesişen çevre, sağlık ve güvenlik konuları hakkında bilgiler içeren yönergeler aşağıda ki başlıklar altında toplanmaktadır.

EHS Yönergeleri, Dünya Bankası Grubu tarafından normalde kabul edilebilir olan ve genellikle mevcut teknolojiyle makul maliyetlerle yeni tesislerde elde edilebileceği kabul edilen performans düzeylerini ve ölçülerini içermektedir.

DETAM; 26 Yıllık deneyim ve Tecrübesine dayalı olarak;   T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), T.C. Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, (ÇŞB) T.C Sağlık Bakanlığı (SB) ve   TÜRK-AK tarafından Akredite edilmiş Kurum sıfatıyla;

√ DÜNYA BANKASI KREDİLENDİRMELERİNDE
√ BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI KREDİ DEĞERLENDİRMELERİNDE
√ TÜRK VE YABANCI ORTAKLIK GİRİŞİMLERİNDE ŞİRKET DEĞERLEMELERİNDE
√ ŞİRKETLERİN HES TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMALARINDA
√ HES BASAMAKLI MALİYETLERİN AZALTILMASINDA
√ HES HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNDE

DEĞERLENDİRİLMEK AMACIYLA IFC STANDARTLARINA UYGUN 3. GÖZ BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ VERMEKTEDİR